De Tachtig Plagen
80 plagen80 plagen80 plagen80 plagen80 Plagen
80 Plagen

Zicht op 'Het Eiland' met op de voorgrond de 'Tachtig Plagen'.