Het Havendorp
HavendorpHavendorpHavendorpHavendorpHavendorp
Havendorp

Het verenigingsgebouw 'De Zonnebloem', ook in gebruik als noodkerk.