Privilegie
Prins Willem IPrins Willem IPrins Willem IPrins Willem IPrins Willem IPrins Willem IPrins Willem IPrins Willem I
Prins Willem I

Stadsplattegrond omstreeks 1570, met de vier toegangspoorten t.w. links de Westpoort, daarboven de Poorte van Oud-Vlissinghe, rechts in het midden de Blauwpoort en rechtsonder de Altenapoort.